Як проводиться аудит логістичного підприємства, його особливості

Сфера логістики постійно змінюється, пристосовуючись до об’єктивних реалій. Відповідно, змінюються особливості аудиту логістичного підприємства, щоб результати були максимально достовірними, а вироблена стратегія, тактика — ефективними. Реалії такі, що багатьом компаніям доводиться переглядати свою діяльність, оптимізувати витрати, використовувати резерви. Це, звісно, ​​впливає на м.

Особливості аудиту логістичного підприємства

Він проводиться, щоб клієнт отримав відповіді на ключові моменти. У цьому сенсі особливості аудиту логістичного підприємства такі:

 • Потрібно з’ясувати, яка оптимальна кількість центрів зберігання, розподілу і як вибрати їхню найкращу геолокацію.
 • Чи необхідно оснащувати центри розподілу сучасними технологіями, наскільки це економічно виправдано, які технології слід впроваджувати для прискорення обробки вантажів
 • Яким має бути рівень сервісу, які послуги пропонувати клієнтам
 • Які транспортні засоби повинні входити до автопарку
 • За якими принципами вибирати маршрутні ланцюжки та ін.

Як видно, особливості аудиту логістичного підприємства дозволяють обґрунтувати потрібну стратегію, дати відповіді на основні питання. Якщо все зроблено правильно, це дозволить надати прискорення бізнесу. Нерідко після таких заходів компанії виходять на якісно інший рівень, наприклад, переходячи з категорії регіональних до міжнародних.

Також серед особливостей аудиту логістичних підприємств варто відзначити, що сам аудит поділяється на види в залежності від специфіки діяльності компанії. Так, є загальні алгоритми роботи, етапи, підетапи, стандарти надання підсумкової звітності. Однак будуть і відмінності в діяльності, враховуючи специфіку кожного конкретного бізнесу, його фінансові можливості, цілі та завдання.

Яким буває аудит у логістиці

Важливо докладніше розглянути його види. Відповідаючи на питання про те, яким буває аудит у логістиці, варто виділити такі види:

 • Загальний. Його проводять з певною періодичністю, не дуже часто, наприклад, раз на 1-2 роки. Він виконує контрольну функцію, щоб переконатися у дотриманні прийнятої тактики розвитку. Крім того, він дозволить упевнитися, що співробітники коректно виконують свої посадові обов’язки відповідно до інструкції.
 • Спеціальний аудит. Як правило, запрошуються сторонні консультанти, які оцінюють рівень обслуговування, якість. Тобто оцінка йде з погляду потенційного покупця. І саме погляд із боку дозволить сформувати об’єктивну картину
 • Спеціальний аудит запасів. Як видно з назви, акцент робиться на перевірку рівня запасів, відстежується їхнє переміщення, обробляються дані щодо повернення неякісних товарів виготовлювачу, а також застарілих, незатребуваних. Часто його поєднують із процесом інвентаризації матеріальних запасів, що цілком логічно
 • Фінансовий. Аналізуються фінанси, фінансові показники
 • Товарно-транспортна документація. Аналізуються документи щодо розвантаження/навантаження, експедирування, транспортування. Приватного саме при цьому виявляються деякі помилки в оформленні документації, в тому числі бухгалтерських документів

Розглядаючи аудит у логістиці, клієнт приймає рішення щодо доцільності проведення того чи іншого виду. Іноді клієнти твердо знають, що саме вони хочуть перевірити, які відомості отримати, які помилки виявити, але буває далеко не завжди. Класичною можна назвати ситуацію, коли документально фіксується збільшення необгрунтованих витрат, але не вдається виявити їх джерело.

Часто саме завдяки аудиту в логістиці клієнти одержують відповідні рекомендації щодо закінчення всіх перевірок. Вони бачать і звіти. Звіти бувають у вигляді схем, графіків, діаграм, наочної статистики. Часто до звітів додаються фото, відео. Як видно, така співпраця з професіоналами буде дуже продуктивною.

Як проводиться аудит транспортної логістики

Аудит транспортної логістики – це, як правило, командна робота фахівців у різних вузькоспеціалізованих галузях. У першому етапі відбувається вивчення загальної інформації, наприклад, сфери складування, продажу, виробництва. Вивчається співпраця з оптовими та роздрібними замовниками, склади сировини та готової продукції, нюанси виробництва.

На цьому етапі в аудиті транспортної логістики досліджуються документальні джерела інформації. Якщо подібні заходи проводилися у минулому, підлягають вивченню насамперед звіти фахівців, які діяли раніше. Але попередній етап є дуже важливим, оскільки дозволяє сформувати питання. Згодом ці питання стануть основою створення різноманітних анкет, інтерв’ю, оскільки подібний аудит передбачає роботу і безпосередньо з співробітниками компанії.

Грамотний аудит логістичного підприємства

Умовно цю процедуру можна поділити на внутрішню та зовнішню. Аудит логістичного підприємства, що відноситься до внутрішнього формату, означає таке:

 • Аналіз договорів, звітів структурних підрозділів
 • Аналіз первинної документації, транспортних накладних
 • Аналіз діяльності компаній за минулий період: історія замовлень, взаємодія з клієнтами, статистичні показники

Це лише загальні віхи. Аудит логістичного підприємства дозволить виявити різні показники, наприклад, швидкість обробки замовлень, ефективність роботи та інше. Кожен із вищезазначених етапів поділяється на підетапи. Після їх проведення, проаналізувавши внутрішню діяльність підприємства, можна буде робити певні висновки.

У процесі аудиту логістичного підприємства береться до уваги те, що в середньому витрачається часу на виконання замовлення, які витрати, який рівень браку та інше. Оцінюється професіоналізм співробітників, відповідність їх діяльності посадовим інструкціям. Це дуже важливий момент, де має значення кожна деталь. При цьому дуже важливо ставитися ввічливо, коректно до співробітників підприємства, щоб вони не відчували себе випробуваними, а працювали як єдина команда зі спеціалістами.

Аудит логістичних складів

Часто замовляють послугу, якщо треба з’ясувати збій у роботі складу чи провести незалежну оцінку. А ще аудит логістичних складів потрібен тоді, коли проводиться відновлення після збою, тобто проводяться заходи щодо так званої «реанімації бізнесу». Але це ще не все. Так, актуальним є і проведення оцінки на майбутнє, щоб зрозуміти, в якому напрямку варто розвиватися.

Можна охарактеризувати аудит логістичних складів та за допомогою таблиці. Так, має значення таке:

Базовий аудитВін дає змогу оцінити бізнес-процеси, виявити відхилення, внести корективи. Виявляється ефективність віддачі від роботи у розрахунку на один квадратний метр складу
Логістичний аудит складуАналізується кожна операція, супровід, компетентність персоналу, усіх працівників

У процесі аудиту логістичних складів також задіяні свої методики. Вони дозволяють з’ясувати навіть такі нюанси, як дисципліна співробітників, оцінка чистоти і навіть дотримання протипожежних, санітарних норм. Оцінюється стан технічного оснащення, оперативність обробки замовлень та, що особливо важливо останнім часом, дотримання техніки безпеки з боку роботи співробітників та відділень, які відповідають за цю сферу на підприємстві.

Кому актуальний логістичний консалтинг

Саме поняття «консалтинг» є відносно новим, особливо для країн Східної Європи. У США, країнах Західної Європи це стало звичайним явищем, проте це теж має свої плюси. Розвивається логістичний консалтинг стрімко, і вітчизняним фахівцям набагато простіше та продуктивніше переймати вже готовий зарубіжний досвід європейських та заокеанських колег. Звісно, ​​адаптуючи його під реалії вітчизняного бізнесу. Це напрям управлінського консультування, воно передбачає надання послуг інтелектуального типу. Фахівцям доводиться вирішувати досить складні проблеми та вміти підходити до справи нестандартно.

Проводиться логістичний консалтинг фахівцями, які мають профільну освіту, досвід у цій сфері. Як правило, це вища освіта. Але в цій сфері доводиться вдосконалюватися все життя, оскільки з’являються нові технології, зокрема інформаційні, нові методи оцінки діяльності компанії. Це особлива управлінська діяльність, що дозволяє виявити та позначити проблему, знайти джерело підвищених витрат і, що важливо, запропонувати ефективні шляхи усунення, спираючись на фінансові та інші можливості компанії.

У питанні логістичного консалтингу немає дрібниць, оскільки саме з таких деталей складається загальна картина. Фахівці збирають та обробляють велику кількість даних, охоплюють якісні та кількісні характеристики. Обов’язково складаються і звіти, які мають бути надані клієнту у чіткій, зрозумілій формі та бути достовірними. Аналізується статистика, враховуються часові показники, наприклад, вплив сезону. Показники порівнюються із даними за аналогічний період минулих років. Проводяться опитування, анкетування, інтерв’ювання працівників. Важливо оцінити, наскільки задоволені споживачі кінцевим результатом.

Чим корисний логістичний консалтинг для бізнесу

Відповідаючи на запитання про те, чим корисний логістичний консалтинг, варто зазначити, що він виявляє причини не лише явних проблем, а й прихованих. Часом після завершення всіх заходів консультанти виявляють приховані проблеми, які не були позначені замовником, але вони відтягували він певну частину матеріальних ресурсів. Також користь полягає в наступному:

 • Іноді за підсумками діяльності у звітності вказується необхідність оптимізувати як технічні потужності, так і роботу персоналу. У деяких випадках консультанти дають рекомендації щодо скорочення персоналу або, навпаки, збільшення штату за рахунок залучення вузькоспеціалізованих співробітників.
 • Це допоможе уникнути проблем з наглядовими та контролюючими органами, зокрема, з податковими, оскільки логістичний консалтинг стосується і аналізу фінансових, бухгалтерських документів.
 • Надаються рекомендації щодо розвитку компанії у короткостроковій, середньостроковій, довгостроковій перспективі. Тобто ставляться завдання на найближчі кілька місяців чи навіть років

А ще, відповідаючи на запитання, чим корисний логістичний консалтинг, не можна не згадати і необхідність технічної модернізації. На практиці це означає впровадження нової техніки, обладнання та програмного забезпечення. Це дозволить швидше аналізувати бази даних, приймати адекватні рішення. Так, така модернізація означає й фінансові витрати, проте можна проводити ці заходи поступово, тобто кілька етапів.

Також користь логістичного консалтингу у тому, що це дозволить залучити більше клієнтів. Вивільняються як матеріальні ресурси, а й прискорюється сервіс, обслуговування клієнтів. Це теж позитивно позначиться на репутації компанії, зробить її ще більш привабливою в очах потенційних клієнтів. Коли всі бізнес-процеси оптимізовані і їх робота злагоджена (що порівняно з роботою годинникового механізму), то віддача буде велика.

Що таке управління замовленнями та запасами

Це ще одна невід’ємна частина логістичного консалтингу. Має на увазі управління замовленнями та запасами оптимізацію обсягів сировини, продукції, товарів. Управління запасами дозволяє оптимізувати матеріали витратного типу, заготівлі, мінімізувати витрати, що витрачаються безпосередньо на логістику, зберігання. Також це дозволить уникнути простоїв у функціонуванні компанії. Практика показує, що навіть успішна діяльність маркетингового відділу налагоджене виробництво часто не можуть компенсувати витрати, що виникають через неоптимізовані залишки. Досить часто виникає ситуація, коли на складі накопичуються надлишки, адже вони навіть при належному зберіганні схильні до природного зносу. Вони також перетягують він фінансові ресурси, оскільки ці об’єкти теж потрібно обслуговувати, охороняти, інвентаризувати.

Плюс, управління замовленнями та запасами дозволяє виявити і протилежну крайність, що полягає у недостатності запасів та замовлень. Це теж загрожує неможливістю оперативно відреагувати на запити клієнтів, надати якісний та швидкий сервіс. Це веде до простої в роботі, а значить, знову доведеться мати справу з витратами, яких можна було б уникнути.

У процесі управління запасами та замовленнями потрібно підрозділяти їх на види. Так, запаси бувають поточні товарні, виробничі, сезонні та деякі інші. Вони покликані забезпечувати безперебійність процесу функціонування, деяка частина має зберігатися у разі непередбачених обставин тощо. Відповідно кожна категорія означатиме і метод управління, контролю. Потрібно орієнтуватися на спеціальний регламент.

Регламент управління запасами та замовленнями

Це окрема сфера, що вивчається фахівцями-логістами. Продемонструвати можна з прикладу наступної таблиці:

Консервативний підхід для формування запасівСтворюються великі запаси, оскільки необхідно звести до мінімуму ризики простою, перебоїв. Але за сильного збільшення консервативним підходом зростає ризик зниження віддачі від бізнесу
Активний підхідКомпанія відмовляється від великої кількості запасів, орієнтуючись лише на мінімум або зовсім не передбачає наявність надлишків. Це допомагає знизити деякі витрати, але теж тягне за собою збільшення ризиків перебоїв.
Помірний підхідАналізуються найчастіші проблеми. Виявляються товари, продукція, тобто запаси, на які найчастіше виникає підвищений попит та перебої з якими траплялися раніше. Саме ця категорія запасів зберігається на складах у великих обсягах.

Не можна сказати, що один вид, похід є правильним. Швидше, у процесі управління замовленнями та запасами доцільно комбінувати відразу кілька підходів, орієнтуючись зокрема сезон, тобто природне підвищення попиту, збільшення активності із боку клієнтів.

Фахівці допоможуть знайти баланс між цими трьома походами. Грунтується це не лише на особистому досвіді професіоналів. Ця сфера досить добре вивчена, тому є навіть спеціальні формули, що дозволяють вивести оптимальні обсяги. Наприклад, часто у розрахунках задіяна так звана «формула Вілсона». Вона означає облік витрат у розрахунку одиницю продукції, економічне обгрунтування, потреби підприємства у продукції, вартість та інші фактори. Є й інші формули, щонайменше цікаві методики розрахунку.

Як найефективніше контролювати запаси та замовлення

Рекомендується скласти графік, що зазвичай містить рівні періоди часу. Відповідно до цього графіка співробітники перевіряють витрати, запаси, виявляють обсяги залишків, завчасно відправляють заявки на надходження додаткового обсягу, щоб уникнути простою. Це не єдиний варіант. У деяких випадках рекомендується проводити постійний, а не періодичний моніторинг. Як тільки обсяги знижуються до мінімально можливих, ця інформація в автоматичному форматі надходить у відповідний відділ на підприємстві, формується заявка на підвезення додаткового обсягу. За опитуваннями і з практичних реалій, моніторинг запасів краще проводити не періодично, а системі реального часу. Багато підприємців назвали це оптимальним, зручнішим. У такому разі ризик перебою через брак запасів буде зведений до мінімуму.

Усі дані заносяться до таблиці. Сучасні технології дозволяють зробити так, щоб керівництво компанії було в курсі обсягів запасів у будь-який час. Причому, нерідко в компаніях функціонують відразу кілька структурних підрозділів, які розташовані в різних районах міста, різних регіонах, містах, іноді і країнах. Але в єдиному контролюючому центрі, наприклад, у головному офісі завдяки впровадженню ефективних технологій вдасться бачити обсяги запасів, отримувати статистику про замовлення, зводити всі ці дані до єдиної таблиці.

Як вибудовувати взаємини із постачальниками та клієнтами

Це ще одне непросте питання. Так, взаємини з постачальниками, клієнтами впливають розвиток бізнесу, його успішність. Це саме формує і позитивну думку про діяльність компанії, тобто створює позитивний імідж. Колись вибудовування таких взаємин регулювалося лише загальними правилами на кшталт надання оперативного сервісу, компетентності та іншого. Але на сьогодні ці поняття набагато ширші.

Так, взаємини із постачальниками, клієнтами означають таке:

 • Можливість постачання економічно вигідним способом, що дозволить заощадити як клієнтам, так і компанії
 • Дотримання домовленостей щодо часу виконання замовлення. Якщо виникають будь-які форс-мажорні обставини, клієнт відразу ж повідомляється про це. Приймається рішення про зміну, наприклад, маршруту, про заміну автотранспорту
 • Компанія розглядає способи надання особливих умов співробітництва, пропозиції пільг постійним клієнтам, що стимулює більший попит, викликає максимальну довіру до сервісу
 • Об’єктом для переговорів з постачальниками, клієнтами також нерідко є способи платежу, їх своєчасність. У деяких випадках доцільно розглянути можливість пропозиції щодо відстрочення платежів. Це загальноприйнята світова практика, що робить бізнес більш мобільним, гнучким щодо ринкових умов, що динамічно змінюються.

У питанні взаємовідносин із постачальниками, клієнтами є багато інших нюансів. Важливо грамотно зменшувати витрати: матеріальні витрати часу. Також важливо зменшити витрати, пов’язані з переходом від одного постачальника до іншого, що трапляється досить часто. Виявити об’єктивну картину допоможуть і звітні дані. У них вказується кількість одержаних претензій щодо комплектації, якості за якийсь період часу. Аналізується і довгострокових, середньострокових, короткострокових договорів співробітництва. Виявляється обсяг, тривалість простою компанії через нестачу товарів. А ще, статистика має обов’язково виявити кількість претензій, які надходять із боку наглядових та контролюючих органів. Наприклад, у податковій виникають питання, претензії, пов’язані з неблагонадійністю контрагентів. У деяких випадках виявляються ознаки, властиві компаніям-одноденкам, що створюються виключно для уникнення податків.

Що означає управління транспортною та складською логістикою на практиці

Від грамотного управління залежить багато. Так, управління транспортною та складською логістикою означає діяльність відразу в кількох напрямках. Фахівці шукають можливості для оптимізації стратегії транспортування товарів, продукції та інших матеріальних об’єктів. Вони займаються і контролем упаковки, виявляють її відповідність прийнятим стандартам. Фахівці визначають ефективні методи, що дозволяють швидко врегулювати операції, пов’язані транспортуванням продукції і не тільки.

До того ж, керування транспортною та складською логістикою дає можливість впроваджувати вже готові рішення, спираючись на діяльність інших компаній. Ніщо не заважає та переймати передовий зарубіжний досвід. Є готові рішення, які ідеально підходять компаніям, що функціонують на кшталт магазину. Є рішення складів, установ, виробничих цехів. Розробляється і програмне забезпечення, технології, що дозволяють проконтролювати правильність маркування.

Потрібно враховувати, що в процесі управління складською та транспортною логістикою слід розуміти специфіку конкретного транспорту, складу, пункту зберігання. Наприклад, крім класичних складів є й звані «транзитні перевізні пункти», призначені задля постійного, а тимчасового розміщення партій товарів. Там зберігають товари деякий час перед завантаженням у залізничні вагони і не лише. Але це ще не все. Є й інші види складів, що також впливають на здійснення контролю, управління:

 • Існують роздрібні склади, саме у них зберігаються товари, які надходять у продаж. Реалізація ведеться як безпосередньо з роздрібного складу, що, втім, трапляється нечасто, або в точках продажу, які розташовані в безпосередній близькості від роздрібних складів та складів
 • Митні. Як очевидно з назви, вони призначаються суворо розміщення тимчасово митних перевірок
 • Оптово-розподільні. Вони часто зустрічаються, що особливо актуально для великих постачальників, які транспортують партії товару в торгові мережі
 • Є й спеціальні склади, призначені виключно для сезонного розміщення, зберігання
 • Практично завжди у компаніях є резервні склади. Вони задіяні тоді, коли не вдається розмістити товар у звичайних точках складування. Багато компаній розумно вирішують придбати деякі резервні сховища, щоб запобігти перебої.

Як видно, різновидів існує чимало, а значить і керування транспортною та складською логістикою відрізнятиметься.

Які перспективи логістичного аудиту підприємства

Безперечно, алгоритми співпраці з клієнтами змінюватимуться, оскільки змінюються об’єктивні умови, норми законодавства. Є тенденція до посилення стандартів, законодавчої бази. Це спостерігається практично скрізь, особливо у країнах Європи. Все більший акцент робиться на екологічність логістичного ланцюжка, в тому числі екологічність обслуговування складів, організації транспортування. Створюється і нове програмне забезпечення, дозволяють охопити більший обсяг інформації, проаналізувати її, звести у єдину базу даних. Змінюються і програми вищих навчальних закладів, які готують фахівців-логістів, експедиторів, аудиторів, програмістів, праця їх має відповідати новим громадським та діловим стандартам.

Дедалі активніше задіяні наукові досягнення у цій сфері. Залучаються навіть супутники, щоби забезпечити безперебійне постачання, логістику. Особливо нагальним видається питання забезпечення, наприклад, збройних сил амуніцією, продовольством, запасами. Все це теж охоплює сферу логістики, хоча будуть і свої нюанси. У кожному разі необхідно поєднати матеріальні, інформаційні потоки, контролювати кожен етап, своєчасно отримувати звітності, правильно будувати стратегії та тактики короткострокового, середньострокового та довгострокового розвитку. Оптимізуються і процеси транспортування, навантаження, розвантаження, проведення супутніх маніпуляцій.

Завданням транспортної логістики є вирішення проблеми управління, контролю потоку транспорту по всьому маршруті чи окремих ділянках. Відповідно до загальнодоступних даних, витрати на транспортування, навантаження та вивантаження становлять у деяких випадках до 50% від вартості виробництва. У розвинених країнах із хорошою інфраструктурою такі показники можна знизити з вельми більших 50% до 20.

Як оцінюється якість логістичних послуг

Це окремий напрямок, що має показники, параметри оцінкок. Якість логістичних послуг має такі параметри:

 • Відчутність. Як видно з назви це фізичні показники, які можна сприймати, доторкнутися, оцінити візуально. Сюди входить багато понять, у тому числі і якість конкретного обладнання, навіть зовнішній вигляд персоналу, сучасна оргтехніка, особливості планування складів, інтер’єр офісу та десятки інших фізичних найменувань. Вони можуть впливати на якість послуг або безпосередньо впливати на імідж компанії, її ділову репутацію
 • Надійність. Це ще один важливий параметр якості, що включає чіткість слідування графікам. Наприклад, партії товару повинні розподілятися за складами, сховищам чітко у певний день. Час іноді оцінюється навіть із точністю до хвилини. Все це має на увазі надійність, яка, у свою чергу, є одним із параметрів якості логістичних послуг
 • Безпека. Для деяких клієнтів безпека – це основна умова. Оцінюється те, як забезпечується збереження об’єктів будь-де: у дорозі, на складах, точках зберігання, при проходженні митного контролю, у процесі проведення вантажно-розвантажувальних робіт, при інвентаризації
 • Відповідальність. Також дуже важливий критерій, який показує, наскільки серйозно ставиться компанія до виконання своїх зобов’язань, наскільки достовірну інформацію вона дає з приводу гарантій, наскільки дотримуються інші домовленості.
 • Ввічливість, взаємини із клієнтами, постачальниками, замовниками. Так, це нематеріальний фактор, але він теж має більше значення. Сюди варто віднести компетентність, коректність персоналу, прояв щирого інтересу, оперативність у наданні запитаної клієнтами інформації, готовність вирішувати нестандартні ситуації, швидко діяти у форс-мажорних обставинах. Сюди ж можна віднести мотивованість співробітників, їх готовність зростати, вчитися, підвищувати свій досвід, удосконалюватись у правовій сфері, дізнаватися про щось нове, що буде корисно для компанії в цілому

Кому варто замовляти аудит логістичного підприємства

Не секрет, що сьогодні можна сміливо говорити не лише про насичення, а й про перенасичення ринку аудиторських послуг. Ця ситуація характерна практично для будь-яких країн світу. При цьому не можна констатувати, що всі чи хоча б більшість фахівців, які позиціонують себе професіоналами у сфері аудиту логістичного підприємства, є насправді такими. Багатьох залучає до цієї сфери можливість хорошого заробітку. За статистикою, аудитори входять до топ-10 найбільш високооплачуваних професій. Але це не так. Від них потрібні знання, причому досить глибокі в абсолютно різних сферах: законодавство, у тому числі податкове законодавство, знання технологій, судових прецедентів, нюанси організації зовнішньоекономічної діяльності, специфіка роботи складів, пунктів тимчасового зберігання товарів тощо.

Окремі фахівці компанії, що займається аудитом логістичних підприємств, повинні працювати офіційно, тобто вони мають бути внесеними до Реєстру на підставі ліцензій та інших дозвільних документів.

Крім того, у виборі виконавця, як і раніше, найбільш ефективним є спосіб збору інформації, відгуків. Часто професіонали, зайняті в аудиті логістичних підприємств, пропонують ознайомитись із конкретними відгуками клієнтів. Доцільно аналізувати ці дані, але й не забувати про збирання відгуків на незалежних джерелах. До них відносяться спеціалізовані форуми логістів, експедиторів, підприємців, юристів тощо.

Допоможе сформулювати об’єктивну думку та наявність публікацій. Так, часто аудитом логістичного підприємства займаються справді профі, які активно діляться своїм досвідом на професійних та інших спеціалізованих ресурсах. Якщо є публікації, якщо ведуться блоги, соціальні мережі, де викладається не лише рекламна, а й професійна інформація про аудит, це стане гарною ознакою. Це допоможе оцінити те, наскільки обізнані люди про зміни законодавства, про судову практику, прецеденти.

Компанії, що пропонують подібні послуги, чудово розуміють це. Тому часто у блогах та соціальних мережах вони пропонують безкоштовні онлайн-консультації. Відповіді на найпоширеніші запитання користувачів викладаються у відкритому доступі. Це допоможе сформувати лояльність, підвищити довіру до компанії, а заразом продемонструвати всім бажаючим наявність спеціальних знань у цій сфері. Нерідко при відповіді щодо аудиту чи суміжних сфер фахівці вказують конкретні норми законодавства або апелюють до прецедентів, що склалися у судовій практиці.

У чому ще полягає професіоналізм аудиторів у логістиці та логістичному консалтингу

Існують інші так звані «додаткові критерії». Компанії, що займаються логістичним консалтингом та аудитом, зобов’язані регулярно проходити перевірку, що підтверджує дійсність їхньої ліцензії. Вся інформація про освіту співробітників, проходження ними додаткових курсів, підвищення кваліфікації, про здачу нормативів, атестацію самої компанії має знаходитися у відкритому доступі. Не дивно, що, борючись за увагу клієнтів, компанії викладають не лише цю інформацію, а й надають скрині численних сертифікатів, свідоцтв, ліцензій та навіть похвальних грамот.

Обов’язково мають бути обумовлені нюанси та страхування професійної відповідальності. Так, аудиторська компанія має страхувати своєї діяльності, на відміну, наприклад, від транспортної, що займається перевезенням вантажів, але страхування у цій сфері скаже багато про що. Професіонали знають, що важливо застрахувати відповідальність у разі виникнення деяких спірних моментів та за необхідності компенсувати збитки, що виникли через непрофесіоналізм консультанта, аудитора.

Підприємці, які серйозно зайняті в цій сфері, незважаючи на необов’язковість страхування, завжди дбають про це завчасно. Не варто думати, що збитки у цій сфері перебільшені. Якщо говорити про транспортні компанії, то наявність збитків більш обґрунтована. Так здається багатьом із боку. Однак не можна виключати випадки, що через необґрунтовані, некоректні висновки за результатами перевірок або через неправильно вибудувану стратегію розвитку у компанії виникають проблеми з наглядовими та контролюючими органами, зокрема, з податковою службою. В результаті надходять повідомлення про необхідність доплатити податки або ж накладаються штрафи за недотримання положень закону. І якщо з’ясується, що аудитор упустив цю можливість із виду або просто не помітив її через некомпетентність, то можливе пред’явлення претензій. Це стандартна загальносвітова практика. Якщо говорити про країни Західної Європи та США, то страхування там ще більш поширене. Фактично страхуються будь-які сегменти та сфери бізнесу, підприємницької діяльності.

Формування вартості аудиту логістичного підприємства

Питання ціни багато в чому є першорядним для багатьох клієнтів. У деяких випадках доцільно запропонувати клієнту фіксовану вартість, але інколи вона розраховується залежно від специфіки бізнесу. Іноді на сайтах можна зустріти зручний віртуальний калькулятор, де після внесення базових даних система автоматично розрахує приблизну вартість послуг. Згодом вартість буде скоригована. Але для того, щоб максимально швидко отримати ціну, достатньо лише надіслати запит, комерційну пропозицію, де вказані базові відомості. Також є й інші особливості аудиту логістичного підприємства:

Враховується кількість залучених спеціалістів: загального профілю, вузькоспеціалізованого профілюНеобхідні будуть фахівці, зокрема, які працюють з аудитом складів, що аналізують податкову, бухгалтерську, іншу фінансову звітність, опитування, інтерв’ювання. Оцінюється та технічне оснащення, наявність сучасних ПЗ
Мають значення терміниІноді клієнтом необхідно провести аудит підприємства терміново, наприклад, перед перевіркою з боку наглядових та контролюючих органів або перед продажем бізнесу, його реорганізацією
Враховується платоспроможність клієнтаЧасто для привернення уваги передбачені лояльніші умови співпраці для представників малого бізнесу

Однак у жодному разі не варто плутати аудит і звичайний «консалтинговий продукт». На жаль, така підміна іноді трапляється. Якщо потрібно отримати аудиторський висновок, то запрошуються саме аудитори для підприємства. У свою чергу консультанти, які пропонують консалтинговий продукт, аналізують фінансово-господарську діяльність, але це не передбачає видачу аудиторського висновку.

Важливість особистого контакту під час виборів аудиторів логістичного підприємства

Як останній штрих доведеться відзначити і особистий контакт, знайомство. На цьому етапі теж трапляються помилки. Так, деякі потенційні клієнти обмежуються лише вивченням послужного списку, резюме. Крім того, недобросовісні виконавці часом хитрують, посилаючи не аудиторів, консультантів, а асистентів, помічників. І тут справа не лише на нижчому рівні компетенції, а й у тому, що асистенти, помічники не мають права видавати аудиторський висновок. Можливо, такі обставини не завжди можна вважати критичними, але подібна недостовірність не сприяє зміцненню довіри.

Деякі потенційні клієнти йдуть ще далі, не обмежуючись вивченням резюме, відгуків, публікацій та навіть особистим знайомством. Вони проводять інтерв’ю аудиторів транспортної логістики, логістичного підприємства, користуючись існуючими напрацьованими методиками. Інтерв’ю дозволяє одразу визначити компетентність, готовність потенційного виконавця надати конкретну інформацію, послатися на пункти закону, чітко без узагальнених термінів відповісти на запитання.

Професіонали, які бажають показати свою зацікавленість, досліджують не лише певну вузьку ділянку, наприклад, виробництво, склад, бухгалтерію, а й суміжні відділи. Виходячи з високих вимог не дивно, що вартість замовлення аудиту транспортної логістики та інших видів апріорі не може бути дуже дешевою. Задіяні серйозні сили, ресурси, зокрема і щодо часу. Аудит не триває лише кілька годин і його неможливо закінчити протягом однієї зміни. Найчастіше на його проведення йде не один день. Усе це відбивається у договорі. Підписання договору стане фінальним акордом. У ньому вказуються всі істотні умови: повне найменування організації, фактичну та юридичну адресу, реквізити, інші контактні дані, вартість послуг, тривалість, етапи, гарантії, страхування, відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань. Крім того, обов’язково окремим пунктом зазначаються зобов’язання аудиторів зберігати комерційну таємницю, не розголошувати персональну інформацію працівників, забезпечити безпеку зберігання відомостей.