Що таке фінансовий консалтинг

Поняття «консалтинг» з’явилося в лексиконі в жителів країн Центральної та Східної Європи в кінці 90-их років. Цей вислів означає надання консультативних послуг різного характеру. У країнах Заходу такі поняття, як «фінансовий консультант», «консалтинг» з’явилися набагато раніше, однак це має і свої переваги, оскільки українські підприємці мають прекрасну можливість переймати закордонний досвід, вже апробований на практиці, адаптуючи його до місцевих бізнес-реалій.

Хто такий фінансовий консультант

Це популярна послуга, яка означає надання актуальної інформації, які можна застосувати на практиці стратегій, що дозволяють зробити бізнес більш ефективним. Професійні фінансові консультанти, які надають подібні послуги – це значить наступне:

Можливість врахувати специфіку конкретного бізнесу, сфери діяльності: сільське господарство, сфера послуг, промисловість, торгівля сировиною, виробництво обладнання та спецтехніки, медикаментів та інше.

Аналіз фінансового аспекту бізнесу, виявлення сильних і слабких сторін. З цього і буде забудовуватися правильна стратегія.

Вибудовування цілей середньострокового, короткострокового і довгострокового характеру. Так, з огляду на реальний стан справ, не завжди підприємці можуть швидко, буквально в лічені тижні або місяці після проведення фінансового консалтингу впровадити всі рекомендовані зміни. Це вимагає певних матеріальних витрат, часу, підготовки персоналу. Тому в більшості випадків подібні зміни впроваджуються плавно, етап за етапом.

Незалежність. Фінансовий консультант – це незалежна особа. У переважній більшості випадків він не є співробітником компанії, ніяк не пов’язаний особисто з бізнесом підприємства, що дозволяє йому повністю зануритися в цю сферу і запропонувати найефективніші рішення, напрацювання.

Головні напрямки у фінансовому консалтингу

Напрямки діяльності – це умовно вектор руху, що залежить від цілей, завдань. Фінансовий радник проводить оцінку інвестиційних проектів. Це один з напрямків, воно актуально для багатьох підприємців. Важливо об’єктивно розглянути інвестиційний потенціал бізнесу, оцінити ефективність подібної віддачі. Також багато що скаже про напрямки в фінансовому консалтингу наступна таблиця:

управління капіталомУ підприємництві кошти діляться на власні і позикові. Фінансової консультант оцінює співвідношення позикових і власних коштів, з цього будуть надані рекомендації щодо додаткового залучення грошей у вигляді позик, кредитів
Облік поточного стану справЦе одне з першорядних напрямків. Об’єктивна картина того, що відбувається дозволить зрозуміти, які перспективи і в якому напрямку підприємство, організація буде рухатися далі. Оцінюється і кадрова ситуація, інвестиційний фон і інші фактори

А ще, важливо опрацювати систему бухгалтерського обліку. Особливо нагальною є дана проблема для нових компаній, які тільки почали свою ділову діяльність. Набагато простіше відразу організувати фінансовий контроль на перших етапах, ніж згодом приводити в порядок фінансову діяльність компанії, яка велася з безліччю порушень.

Основні етапи у фінансовому консалтингу

Будь-яка процедура консалтингу, і фінансовий консалтинг теж не виняток, має на увазі дотримання етапів, тобто алгоритмів дії. Їх не так багато, але кожен з них істотний:

  • Складання об’єктивної картини, аналіз ситуації. Проводиться консультація, фінансовий консультант затребувана відомості щодо стану компанії, поточної ситуації у фінансовій і суміжних сферах. Обов’язково чітко окреслити цілі, завдання подібного партнерства і скласти конкретний перелік бухгалтерських та інших фінансових документів, що повинні бути надані для проведення повноцінного аналізу фінансовим радником.
  • Після вивчення інформації буде виявлена ​​проблема, і радник приступає до складання стратегії, спрямованої на подолання виявлених проблем. Все це координується з цілями і завданнями, що були озвучені на першому етапі.
  • Готові стратегії, проекти, плани передаються клієнту. Фінансовий радник пояснює нюанси їх впровадження на практиці, реалізацію. Якщо є питання щодо впровадження на практиці рекомендацій і стратегій, то вони повинні бути обговорені саме на цій стадії.
  • Заключним етапом у консалтингу, логістики або в іншій сфері стане реалізація рад, стратегій. Нерідко реалізація, тобто втілення на практиці, відбувається під наглядом фінансового радника, який контролює ситуацію в компанії після проведення аудиту, консалтингу.

Так, ці етапи можливо здадуться дуже простими, які не передбачають якихось складнощів, але насправді за кожним з них стоїть величезний обсяг робіт. У свою чергу, фінансові радники знають, що дані етапи консалтингу мають на увазі і підетапи. Таким чином алгоритм дій набагато складніший, з необхідністю аналізу безлічі деталей і нюансів кожного конкретного бізнесу.

Детальніше про фінансовому консалтингу в логістиці

Залучення фінансових радників в сферу логістики теж доречно. Це може стосуватися, наприклад, аналізу роботи складських приміщень, обладнання, технологій інформаційних систем, аналіз діяльності співробітників. Завданням будь-якого фінансового радника є оптимізація витрат на логістичну діяльність. Логістична діяльність складається з кількох ланок, і кожна ланка означає тимчасові і матеріальні витрати, віддачу, результативність. Саме їх і оцінює фінансовий радник, дозволяючи логістики підприємства бути більш гнучкою, адаптованою до реалій, менш затратною.

Проводиться діагностика всієї логістичної системи підприємства, суміжних областей діяльності. Виявляються перспективні і не перспективні сфери логистизации. Для поста супровід бізнесу компанії теж невід’ємний етап, і саме тоді можна говорити про комплексний підхід і максимальному результаті. Іноді прагнення будь-що-будь зменшити фінансові витрати в логістиці негативним чином позначається на безпеці, нівелюванні ризиків. Так, знизити витрати можна, наприклад відмовившись від страхування, впровадження систем контролю і обліку і навіть спостереження на складах. Але подібна економія істотно підвищує ризики розкрадання товару, неправильного обліку, псування майна і не забезпечить належним чином організований контроль за діяльністю співробітників компанії, що теж підвищує ризики фінансових втрат.

Коли найбільш доречний фінансовий консалтинг

Якщо говорити в загальному, то фінансовий консалтинг в логістиці та в інших сферах доречний в будь-який час, на будь-якому етапі розвитку бізнесу, коли необхідно оптимізувати процеси, отримати об’єктивну картину того, що відбувається. Але вважається, що є деякі етапи, моменти, коли запрошення фінансового радника буде максимально доречним. Зрозуміти це допоможе наступна таблиця:

Момент прийняття рішення про розширення діяльності
Це може бути поява точок збуту, розширення виробничої діяльності або вихід на міжнародний ринок
Якщо планується перевірка контрольно-наглядових органівКласикою можна намалювати виїзну перевірку з боку податкових органів. В такому випадку попередній консалтинг, аудит необхідні

Також керівники часто хочуть знати, наскільки компетентні фахівці в бухгалтерії, складові фінансові звіти, які виписують накладні документи, які проводять інвентаризацію.

Які вимоги висуваються до фінансових радників

Є мінімум вимог, що пред’являються до радників, консультантів, що пропонують послуги в даній сфері. Спеціаліст повинен мати закінчену профільну освіту, хорошу репутацію, знання теоретичних і практичних основ. Існують і інші вимоги:

  • Розуміння специфіки конкретного бізнесу.
  • Наявність юридичних знань, в тому числі правозастосовчої практики, сформованих прецедентів в арбітражному і судовому процесах.
  • Облік міжнародних стандартів, зарубіжного досвіду, що буде істотним плюсом, дозволяючи максимально оптимізувати витрати, впровадити передові системи обліку і контролю.
  • Фінансовий радник повинен бути здатний оцінити й те, як впроваджуються і наскільки раціонально використовуються інформаційні технології, а також програми, що дозволяють мінімізувати діяльність працівників в ручному форматі. Вся інформація про ланцюжках логістики надходить в загальну базу даних.

Спеціаліст повинен бути здатний працювати швидко і не паралізувати діяльність компанії. За прямим або непрямим ознаками він становить об’єктивну картину того, що відбувається, робить висновки і відразу складає рекомендації, звітність. Залучення радників, аудиторів в сфері логістики не повинно ускладнювати роботу компанії, заважати співробітникам виконувати свої прямі обов’язки.

Якісні підходи до консалтингу в логістиці

Поняття «якість», можливо, буде різнитися у тих чи інших фахівців. На жаль, в даному сегменті ринку спостерігається така ситуація, що деякі радники після закінчення заходів буквально завалюють замовника кількістю теоретичної інформації. В результаті клієнт отримує не конкретні рекомендації, які можна практично застосовувати стратегії, а реферати, містять безліч спеціалізованих і не зовсім зрозумілих термінів. Таку роботу можна віднести до категорії якісної, практично корисною. Так, іноді виникають складності, оскільки часом в компаніях немає повноцінної фінансової звітності, немає інформації про логістичній системі, діяльності планово-економічного, маркетингового відділу. Тому фінансовий радник часто виступає і в ролі аудитора, збираючи інформацію заново, структуруя її.

Інформація – основа для створення рекомендацій

Саме об’єктивна інформація стане запорукою успіху фінансового консалтингу в логістиці або в іншій сфері. Іноді доцільніше запрошувати в команду фахівців, які працюють по різних напрямках. Аналізується і діяльність технічного персоналу, який безпосередньо формує інформаційні потоки. Аналізуються процедури збору даних, їх обробки, систематизації. Далеко не завжди просунуті технологічні рішення можна втілити в життя, тому що в компанії відсутній відповідна матеріальна база. Навіть звичайне програмне забезпечення базового рівня присутні не на всіх підприємствах. А значить, не вдасться ефективно збирати, зберігати, обробляти інформацію.

Запорукою успіху стане і знання технологій виробництва, тобто облік нюансів діяльності конкретного підприємства. Фінансові радники, як показує практика, здатні ефективно вирішити й іншу важливу задачу – збереження комерційної інформації. Фінансові відомості компанії теж є великою цінністю. Комерційна таємниця, звіт про показники діяльності бізнесу не повинні потрапити до третіх осіб. Тому завданням радника є і розробка рекомендацій по інформаційному захисті бізнесу.

Часом для оптимізації витрат деякі сфери діяльності компанії рекомендується вивести на аутсорсинг. Це в повній мірі стосується і логістики, взаємодії з клієнтами, роботи складу, транспортування вантажів, інших сфер. Безсумнівно, вимоги, що пред’являються до фінансових радників, будуть рости. Така тенденція спостерігається в усьому світі. Ця професія відповідальна, що має на увазі необхідність постійного підвищення освіти. Це компенсується і тим, що зарплата професіоналів, зайнятих в цій сфері, є однією з найвищих. За послугами звертаються представники малого, середнього і великого бізнесу, в тому числі і холдинги, торгові доми, роздрібні торговельні мережі.