Що таке складська логістика і як грамотно керувати складом

Повноцінна система по доставці товарів, сировини продуктів є неможлива без правильної організації технічних моментів. Ключову роль в цьому відіграє і складська логістика, забезпечує збереження партії товарів незалежно від їх обсягу, специфіки. Також вона забезпечує можливість проводити маніпуляції з вантажем: впорядкувати, приймати нові товари, функціонувати як пункт видачі і не тільки.

Що таке складська логістика, яка її специфіка

Якщо говорити коротко, то це налагоджений, повноцінно працюючий механізм. Невід’ємною частиною складської логістики є самі об’єкти, споруди для сортування, маркування, видачі та приймання, розподілу партії товарів. Звичайно, нормальне функціонування вимагає зв’язку і з іншими елементами цього налагодженого механізму, наприклад, з транспортною логістикою, що забезпечує безпосередньо доставку. Саме від збереження, можливості оперативно обробити вантаж залежать бізнес-можливості компаній, конкурентоспроможність, можливість вийти на новий рівень, наприклад, з регіонального на міжнародний.

Які основні функції складської логістики

Є різні види виконуваних функцій, які є ключовими. Так, основні функції складської логістики можна визначити таким:

  • Проведення операцій по комплектуванню партії товару. Часто на складі зберігаються найрізноманітніші пристосування, обладнання, види сировини, товари. Замовників цікавить різна комплектація, тому, як правило, окремі відсіки на складах вводяться саме для комплектації, перевірки укомплектованості партії, а іноді і маркування.
  • Безпосереднє зберігання товарів. Це основна функція, яку виконує складська логістика. Товар випускається, проводиться в певний момент, проходить кілька етапів, а кінцевою точкою вважається реалізація, відправка клієнту. Чим менше проходить часу з моменту випуску товару до безпосереднього вручення його замовнику, тим краще для функціонування компанії.
  • Додаткові логістичні послуги для клієнтів. Вони полягають в підготовці вантажів для фасування, реалізації, маркування, розпакування, перевірки працездатності, повноти комплектації.

Також основні функції складської логістики – це і Унитизація, тобто об’єднання відносно невеликих обсягів партій товарів в більші. Вони оформляються, розвозять замовникам. Процес об’єднання партій вантажів допоможе зробити логістичні послуги більш доступними.

Є різна градація основних функцій складської логістики, і вищезазначений приклад не єдиний, але все направлено на оптимізацію витрат, скорочення фінансових, часових витрат в організації бізнесу.

Яка повинна бути оптимальна організація роботи складу

Як відомо, є різні за функціональним призначенням сховища. Правильна організація роботи складу залежить і від його виду. Зрозуміти це допоможе наступна таблиця:

За конструктивними особливостямиСклади діляться на закриті і відкриті, що складаються з одного поверху, кількох поверхів
Залежно від специфіки збережених товарівВ основному вони поділяються на сировинні, для сміття і відходів, обладнання, готової продукції

Оптимальна організація роботи складу – досить складний механізм. Іноді бувають ситуації, коли власники бізнесу впевнені, що все функціонує за правилами і немає ніяких зайвих витрат. Однак під час проведення незалежного аудиту, що став такий популярний в останні роки, з’ясовується, що при правильній організації вдасться значно знизити витрати. Іноді зниження витрат доходить до 30-50% від обсягу всіх витрат на забезпечення діяльності сховищ.

При організації роботи складу потрібно врахувати це, чи є подібна сховища заводськими або страховими, сировинними, перевізного транзитними, виробничими. Є й окрема категорія об’єктів, яка розташована поблизу залізничних станцій, аеропортів. В такому випадку вони виконують і важливе стратегічне значення, забезпечуючи своєчасну транспортування сировини, вантажів, озброєння, обладнання для потреб країни.

Які важливі принципи в організації складу

Складська логістика і суміжні теми є об’єктом пильного вивчення фахівців. У країнах Західної Європи, Північної Америки організація складу та інші ланки логістичного ланцюжка вивчаються пильно з 70-их років минулого століття. Саме тоді логістика як наука почала розвиватися, оскільки значні поліпшення торкнулися і інфраструктури.

Неможлива правильна організація складу, якщо немає доріг належної якості, а також якщо недостатньо поїздів, якщо немає достатньої кількості аеропортів і залізничних станцій. Саме в 70-ті роки минулого століття і почалася так звана «революція інфраструктури» в країнах Північної Америки і в Європі. У Центральній і Східній Європі цей напрям став розвиватися трохи пізніше. Однак вітчизняні фахівці охоче переймають зарубіжний досвід, адаптують його під місцеві реалії.

правильна організація складів на увазі наступні принципи:

  • Виявлення оптимальної кількості і площі складів. Якщо у компанії в наявності є великі площі, але її діяльність не дозволяє використовувати їх по максимуму, то простий вільних площ буде, скоріше, мінусом, ніж плюсом. До того ж, додатковий простір має на увазі витрати на утримання, охорону, ремонт. Тому одним з головних принципів в організації складу є принцип оптимального співвідношення між потребами ринку та наявністю певної кількості сховищ.
  • Облік інфраструктури, її розташування. Навіть якщо склад сучасний, з оптимальною площею, хорошою охороною, але знаходиться він далеко від важливих транспортних вузлів або ж розташовується в місцях з не найкращою інфраструктурою, то його рентабельність значно знижується. Розташування грає величезне значення в нормальному функціонуванні всієї системи логістики.
  • Специфіка володіння складом. Давно ведуться суперечки про те, що є краще: купівля приміщення, оренда, покупка господарського об’єкта з відносно недорого з подальшою переробкою його під склад і так далі. Не можна сказати однозначно, що краще – оренда або покупка, оскільки важливо враховувати кожну конкретну специфіку бізнесу. Практика показує, що в багатьох випадках звернення до послуг аутсорсингу є більш вигідним з фінансової точки зору.

Які ще існують класифікації складів 

Вище були перераховані основні різновиди, які зустрічаються найчастіше. Але є й інші градації, які будуть впливати на те, як буде організована робота підприємства. Так, багато що залежить від рівня технічного оснащення. Бувають сховища з повною автоматизацією, з частковим керуванням за допомогою механізації, повністю механізовані, автоматичні. Звичайно, чим більше надійної автоматики задіяно в роботі, тим менше ризик втрати, псування товару, виникнення пожеж, техногенних катастроф, що відбувається через людський фактор.

Крім того, в залежності від місця в логістичному ланцюжку складської логістики об’єкти будуть ділитися на ті, що призначені для підприємств торгового типу або для посередників, для інших логістичних компаній або для компаній-експедиторів. А ще, бувають склади, що призначаються виключно для виробників.

Чому важливо знати основи складської логістики

Логистический склад

На сьогоднішній день фахівців в даній сфері готують у багатьох навчальних закладах, в тому числі і в вищих. Отримання професії логіста в вищих навчальних закладах цілком виправдано, оскільки намічається тенденція до посилення вимог щодо пересування сировини, продукції, товарів. Зростає і конкуренція в цій сфері. Відносно недавно були введені і вельми жорсткі екологічні стандарти, а також санітарно-гігієнічні, протипожежні, багато інших. Саме тому цінуються найбільше ті фахівці, які отримали освіту в вищих навчальних закладах, мають певний практичний досвід. Однак знайдеться чимало охочих дізнатися, що таке основи складської логістики, тобто пройти навчання за скороченою програмою, де упор робиться в основному на практику. Особливості подібного навчання допоможе зрозуміти наступна таблиця:

Акцент на знання правових основЧисленні стандарти, вимоги зберігання, перевезення, робота з претензіями клієнтів, позовами, виступ в суді в якості позивача або відповідача – все це зустрічається на практиці досить часто, тому в складської логістики потрібні фахівці, які володіють правовими основами
Акцент на оптимізацію витратЗниження витрат можна сміливо назвати трендом, який цікавить переважна більшість підприємців, в тому числі представників малого, середнього, великого бізнесу

Пізнаючи основи складської логістики, вдасться зробити акцент саме на цих двох важливих компонентах. Отримані знання знадобляться для організації роботи компаній, які працюють в сфері видобутку сировини, переробки, виробництва товарів, обладнання, продукції і не тільки.

В якості основного компонента основ складської логістики фігурує і вміння бізнесу знизити ризики. Це означає необхідність впровадження автоматизованих систем обліку, контролю. Забезпечується контроль за переміщенням товарів, людей, швидкістю і якістю навантаження і завантаження. Це означає, що доводиться мати справу з великими обсягами даних, які надходять для аналізу в єдину точку в режимі реального часу.

Забезпечення належного контролю складської логістики

Склад

У даній сфері активно впроваджуються інформаційні технології. Ось чому люди, які професійно займаються даною шляхів, повинні володіти і технічними основами. Як правило, контроль здійснюється за кількома напрямками:

  • Контроль за збереженням товарів.
  • За наявністю достатнього рівня запасів.
  • За акуратністю дій співробітників. Оцінюється в тому числі їх переміщення по приміщенню, час, коли вони прийшли на територію, покинули її.
  • Важливо контролювати те, наскільки швидко відбувається завантаження і розвантаження, який об’єкт надходить вантажу за певний період часу, наприклад, за кілька годин, за день або за тиждень. Враховується те, як часто надходять заявки від клієнтів, як швидко обробляються, як проводиться комплектація.

Неможливо уявити складську логістику і без нормального забезпечення документообігу. Це критично важливо для того, щоб власники бізнесу мали чітке уявлення про обсяги роботи, доходи та витрати, збитки та інших факторів. Плюс, це важливо для своєчасного і коректного складання документів, які згодом будуть подаватися до податкових та інших наглядові контролюючі інстанції.

Якою буде складська логістика в майбутньому

Якщо порівняти те, як організовувалася складська логістика на початку свого розвитку, тобто в 70-ті роки минулого століття, то стає очевидно, наскільки велика різниця з теперішнім часом. Фахівці впевнені, що в подальшому ця сфера також буде трансформуватися. Зокрема, будуть з’являтися все нові і більш досконалі системи управління, моніторингу, контролю. Все більш очевидною буде вигода інвестицій в автоматизацію, хоча це вважається досить дорогим процесом. Саме тому багато компаній переходять на автоматизацію не відразу, а поступово, поетапно.

Як і раніше більшість фахівців впевнене, що професіонали, які працюють в логістиці, будуть входити в топ найбільш високооплачуваних професій. Це обгрунтовується і великою відповідальністю, яка покладається на них і високими вимогами, тобто знанням законодавства, технічних основ, вміннями приймати правильні і швидкі рішення в критичних ситуаціях і так далі.