Консалтинг в логістиці: організація ведення бізнесу

Поняття «консалтинг в логістиці» зустрічається повсюдно. Однак не можна сказати, що фахівців в даній сфері дуже багато. В основному вони працюють у великих компаніях в містах-мільйонниках, нерідко виїжджають для надання послуг і в інші населені пункти, за кордон.

Практика показує, що практично кожен підприємець буде вкладати свій зміст в це поняття, виробляти власні критерії для оцінки якості. І, звичайно, далеко не кожна людина може відразу дати чітке визначення того, що таке консалтинг в логістиці, з чого він складається, які функції виконують фахівці. Так, можна оперувати лише загальними поняттями, що завданням консалтингу є оптимізація роботи компаній, скорочення витрат, поліпшення якості обслуговування клієнтів.

Існують вищі навчальні заклади, що готують фахівців, які буде працювати в консалтингу в логістиці, і навчання є досить складним. Однак сьогодні активно переймається зарубіжний досвід, в тому числі адаптуються і методи викладання, програми, що дозволяють готувати професіоналів дійсно високого класу. Є і різні школи логістики, що дозволяють пройти навчання максимально оперативно, по стислій програмі, але отримати достатній обсяг знань. Як правило, це актуально для тих, хто вже стикався з цією сферою діяльності і має певний практичний досвід.

Чому актуальні послуги фінансового консалтингу

«Консалтинг» – відносно нове слово іноземного походження, яке прижилося у багатьох мовах світу. Говорячи про те, що являють собою послуги фінансового консалтингу, варто спиратися на міжнародний, перш за все на американський досвід. Саме на північноамериканському континенті зародилася ця сфера бізнесу, чому активно сприяла і розвинена інфраструктура. Інші особливості:

 • Існують численні консалтингові центри безпосередньо при вищих навчальних закладах. Це загальносвітова практика.
 • Фахівці проводять семінари, лекції, організовують майстер-класи, розбирають якісь певні вузькоспеціалізовані аспекти діяльності.
 • Іноді розбираються конкретні випадки, тобто «кейси», а також типові помилки, складності, що нерідко змушують компанії нести незаплановані витрати.

Носять послуги фінансового консалтингу і чисто прикладний характер. Професіонали вивчають діяльність тієї чи іншої організації, підприємства, виявляють причини витрат. Також вони дають практично застосовні рекомендації щодо оптимізації.

Деякі підприємці зацікавлені в послугах фінансового консалтингу в логістиці або в іншій сфері на постійній основі. Інші замовники запрошують професіоналів у міру необхідності або тоді, коли власники бізнесу не можуть самостійно знайти причини зростаючих витрат. Допомога професіонала допоможе і в тих випадках, коли треба проаналізувати коректність організації документообігу, що згодом допоможе в подачі звітності до податкових органів.

Яким повинен бути фінансовий консультант

На жаль, при об’єктивному аналізі ринку стає помітно, що наявність престижного вищої освіти ще не гарант дійсно якісного надання послуг. Важливі критерії, яким повинен відповідати хороший фінансовий консультант, можна умовно продемонструвати за допомогою наступної таблиці:

Фахівці, що працюють в спеціальних центрах при вищих навчальних закладахОрієнтовані не тільки на практику, але і теорію, тобто більш фундаментальні знання
Фахівці, що працюють в незалежних консалтингових центрахОрієнтуються на рішення конкретних кейсів і розгляд завдань з точки зору практики

Як правило, фінансовий консультант, який працює в спеціалізованих компаніях, орієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність, – це людина з великим практичним досвідом. Таких людей приваблюють саме в тих випадках, коли необхідно отримати максимум практики, розглянути конкретні кейси. Є професіонали, які мають і досить вузьку спеціалізацію, наприклад, аналізують фінансові показники транспортно-експедиторської системи, оцінюють співпрацю компаній з митними органами.

Залучаючи фінансового консультанта, треба чітко формулювати завдання, розуміти цілі. Тоді буде менше розчарувань. Якщо цілі сформульовані максимально корректно, то логістична компанія запропонує фахівця в тій чи іншій сфері, в тому числі і в дуже вузько спеціалізованою.

Рішення локальних і глобальних проблем

Умовно потреби компанії можна поділити на два види: необхідність отримати допомогу у вирішенні локальних задач або більш масштабних. Деяких клієнтів цікавить цільове консультування або ж семінари для всіх співробітників організації, де фінансовий консультант детально розповість про те чи іншому аспекті. Також потрібно врахувати і інші нюанси:

 • Запрошуючи фінансового консультанта для проведення семінарів, потрібно чітко розуміти цілі, завдання, ознайомитися з програмою заздалегідь.
 • Іноді клієнтів цікавлять ширші питання, тобто знайомство з методологією, розширення бази знань.
 • Деякі компанії, що пропонують послуги фінансового консалтингу, відкрито говорять про те, що їм невигідно доносити великі знання, методологію на виїзних семінарах, адже через це вони можуть згодом втратити клієнтів, які після навчання зможуть самостійно вирішувати деякі логістичні завдання.

На сьогоднішній день консалтинг в логістиці дуже популярна послуга. Причому попит на неї зростає. І така ситуація спостерігається в багатьох країнах світу.

Хто ще надає послуги фінансового консалтингу

Є ще одна категорія компаній, які пропонують ці послуги. Це ті організації, які просувають будь-які товари на ринку. Ці фірми представлені в наступних сферах:

 • Будівництво складів, проектування.
 • Реалізація обладнання, призначеного для забезпечення функціонування складу.
 • Розробка проектів, програмних забезпечень для просування.

Однак бувають випадки, що послуги фінансового консалтингу – це всього лише стратегія маркетингу. Кінцевою метою фірми, що пропонує їх, є реалізація своїх дорогих методик, які не є достатньо ефективними. Часом замовникам пропонується програмне забезпечення, що підноситься як «панацея від всіх бід». Відповідно, коштує вона чимало. Акцент робиться на переконанні, спонуканні клієнта до дії. Треба бути дуже обережним, оскільки у таких фірм є численні ліцензії, сертифікати, що підтверджують «професійну придатність», проте такі сертифікати не є гарантом дійсно якісного підходу до справи.

Не можна сказати, що всі компанії підходять під цей опис, але певний сегмент недобросовісних виконавців є на будь-якому ринку, що пропонує аналогічні послуги.

Чи можна говорити про конфлікт інтересів, запрошуючи фінансового консультанта

Так, іноді доводиться мати справу з конфліктом інтересів. Деякі фахівці, що пропонують консалтинг в логістиці, акцентують увагу на тому, що вони орієнтуються на останні розробки, досягнення науки і техніки. Якщо подивитися формат звітності консультанта, то він буде нагадувати, скоріше, реферат, де теорії і загальних понять набагато більше, ніж практично застосовних стратегій. Крім того:

 • Не завжди запропоновані стратегії, тактики, програмне забезпечення адаптовані саме під цю специфіку бізнесу.
 • Повинні бути представлені конкретні розрахунки, вказані етапи і час втілення на практиці кожного етапу. Чим більше конкретики, тим краще.
 • На виході повинна вийти працює система управління, яка дозволить оптимізувати витрати.
 • Часто буває, що і самі замовники, що запрошують фінансових консультантів, не зовсім розуміють, що вони хочуть отримати в результаті і сформувати свої вимоги.

Як організувати консалтинг в логістиці і не помилитися

Логістика – це координуюча система, яка задіює передові методології, в тому числі з інших областей бізнес-управління. Результативність допоможе оцінити таблиця, наведена нижче:

Результат роботи консультантаВін виражається в формуванні регламентів процесів, технологічних карт, практично застосовних і функціональних посадових інструкцій для співробітників
Економічне обгрунтуванняВоно повинно стосуватися нормованих витрат кожного аспекту технологічного ланцюжка

Для того щоб дійсно оптимізувати витрати, важливо створити робочу систему нормативів щодо кожного технологічного процесу, операції із зазначенням часу на їх виконання.

Інформаційні технології

Неможливо оптимізувати витрати, якщо не задіяти і технології. Сучасний консалтинг в логістиці практично завжди має на увазі необхідність подібних перетворень. Якщо управляти технологічними процесами в ручному форматі, то великий ризик впливу людського фактора: неминучі помилки, свідомі або випадкові неточності, некоректне відображення інформації, неповне складання звітів.

Є зарекомендувало себе програмне забезпечення на зразок КІС, ЕRP, SСM, WМS. Не менш важливо правильно налаштувати і алгоритми дії програмного забезпечення, з огляду на бізнес, технологічні особливості функціонування підприємства. Немає універсальної, тобто формальної моделі дії, успіх багато в чому залежить саме від врахування індивідуальних особливостей. У таких випадках функціонування підприємства, віддача від бізнес-процесів буде прозорою, що дозволить оцінити обсяг витрат, вкладень і віддачі від них.

Ефективне впровадження передових технологій в логістиці

Замовляючи послуги фінансового чи іншого виду консалтингу, треба бути готовим до впровадження на практиці рекомендацій. Якщо вони є витратними, які передбачають радикальні зміни функціонування всієї компанії або окремих ланок (наприклад, складів), то подібні зміни будуть впроваджуватись поступово, поетапно. Іноді доводиться починати з вирішення інших суміжних завдань, наприклад, з відновлення первинного обліку, перевірки документообігу, створення якісних баз даних. Саме вони є основою роботи підприємства.

Недолік інформації ускладнює роботу фінансового консультанта, оскільки у нього не буде можливості проаналізувати великий обсяг даних за даний період часу і доведеться спиратися на не надто достовірні відомості, які відносяться до минулих періодів і вже вважаються застарілими. Тому часом консультантам доводиться розробляти дійсно великий обсяг робіт, заповнюючи відсутні відомості з інших джерел. Але в будь-якому випадку результатом діяльності буде не «реферат», що містить стислу інформацію і наповнений незрозумілими для замовника термінами, а дійсно робоча, практично застосовується методика. Вона дозволить власникам бізнесу приступити до перетворення свого дітища негайно. Як видно, консалтинг в логістиці багато в чому залежить від того, наскільки правильно було обрано виконавець і наскільки чітко він формулює методику, рекомендації для оптимізації бізнесу.

Не дивно, що багато людей порівнюють роботу консультанта з діяльністю лікаря. Як відомо, він трудиться відповідно до принципу «Не нашкодь!». Цей принцип можна і потрібно повністю застосовувати і в плані логістики, фінансового консалтингу та в суміжних бізнес-сферах.

Виконавця вибирають за кількома критеріями: відгуки на незалежних ресурсах, тривалість перебування на ринку, репутація, рейтинг. Іноді люди звертаються за рекомендаціями. Конкуренція в сфері консалтингу в логістиці або в інших галузях дуже велика, тому є чимало компаній, які надають дійсно якісні послуги і мають бездоганну репутацію.